Tevékenységi területek

Bank és pénzügyi jog, projektfinanszírozás: A pénzügyi szektor területén segítjük ügyfeleinket a pénzügyi tranzakcióiban, szabályzási és kereskedelemi kérdésekben, projektfinanszírozásban, továbbá az esetleges viták rendezésében, megoldásában.

Bírósági és választottbírósági eljárások, vitarendezés: Az ügyek megoldását, felmerült viták rendezését a rendes bírósági, választottbírósági eljárások mellett alternatív vitarendezési eljárásokkal (mediáció) is segítjük.

Csőd és felszámolási eljárások, cégátstrukturálás: Ügyvédi Irodánk segíti ügyfeleit mind a csőd, felszámolás alatt levő cég oldaláról, más esetekben pedig a hitelezői érdekek megvédése szempontjából, minden egyes esetben arra törekedve, hogy az adott ügyfél a lehetséges megoldásokból a legelőnyösebbet választhassa ki, amibe bele tartozik a cég átstrukturálási lehetőségeinek a feltérképezése és a kiválasztott megoldás megvalósítása.

Energiajog, megújuló energiaforrások és közművek: A szénhidrogén (bányajog, földgáz és kőolaj) és villamos energia területét szabályzó nemzeti jogban és nemzetközi mintaszerződések adott ügyletre adaptálásában való alapos és átfogó jártasságunkkal, tapasztalatunkkal segítjük ügyfeleinket. Energia jogi szakértelmünk kiterjed a megújuló energiaforrás projektek szabályzására, létrehozására, felvásárlására/értékesítésére is. Ügyfeleinket részére a közművek jogi hátterére, szabályzására, kereskedelmi szerződéseire vonatkozó tanácsadást is nyújtunk.

EU & versenyjog: Jogi tanácsadásunkkal segítjük ügyfeleinket a magyar és EU versenyjogi kérdések területén, vállalatfelvásárlások, egyéb versenyjogi ügyek esetén a szükséges jogi eljárásokban adunk jogi segítséget.

Ingatlanjog: Az ingatlan projektek jogi előkészítésére, a projekt tervek jogi kivitelezésére, jogszerű működésére, továbbá esetleges későbbi értékesítésére, azaz a projekt teljes élettartamára vonatkozó teljeskörű tanácsadással segítjük ügyfeleinket, amit széles és többéves tapasztalatunk és az ingatlan szakma átfogó ismerete alapoz meg, beleértve jártasságunkat az építési szerződésékben, nemzetközi mintaszerződésekben, környezetvédelmi és más kapcsolódó kérdésekben. Az ingatlanok átvilágításán, rizikók beazonosításán át, a megoldási opciók kidolgozásáig, és a megoldás végrehajtásban is segítjük ügyfeleinket.

Kereskedelmi jog: A kereskedelmi megállapodások széles skáláján segítjük ügyfeleinket, a partnerek kiválasztásától, azokkal való tárgyalásokon és megállapodási keretek kidolgozásán át, a megszületett megállapodások megvalósításáig és teljesülésig, mindezt tesszük a helyi és nemzetközi jogi és üzleti standardok alkalmazásával az adott ügy specifikumaira való tekintettel.

Követelésbehajtás, végrehajtás: Mind hitelezői/jogosult és adós/kötelezett oldalon szerzett szakmai tapasztalatunkkal segítjük ügyfeleinket a legcélszerűbb jogi megoldások beazonosításában és kivitelezésében, a követelések jogi behajtásánál, beleértve végrehajtás minden szakaszát.

Közbeszerzés: Ügyfeleink közbeszerzési eljárásban történő beszerzéseinél, szolgáltatás nyújtásánál, árú érétkesítésénél biztosítjuk a maximális jogszerűséget, illetve a jogszerűség hiánya estén a jogorvoslati eszközök, illetve más eljárási eszközök útján végigvezetjük az adott ügyet a jogszerű megoldásig.

Munkajog: Ezen a jogterületen belüli tanácsadásunk és asszisztenciánk magába foglalja, többek között, a munkaszerződések kidolgozását, azok specifikus szektorokra való adaptálását (pl. a logisztika, építő ipar, egészségügy és egyéb specifikus ágazatokra vonatkozó külön szabályok alkalmazásával), munkaügyi szabályok és egyéb munkajogi dokumentumok elkészítését, munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos kérdések megválaszolását és dokumentumok elkészítését, megoldási opciók kidolgozását munkaügyi vita esetére, illetve a munkaügyi, kártérítési eljárásokban, perekben való képviseletet, titoktartási megállapodások, versenytilalmi megállapodások elkészítését.

Sport jog: A sport joggal kapcsolatos kérdésekben nyújtunk jogi tanácsadást, beleértve az amatőr és hivatásos sportolókkal való jogviszonyokat, a sportolók játékjogait, szponzori szerződéseket, sportszervezetek alapítását, szabályzataik kidolgozását.

Társasági jog, vállalategyesülések és felvásárlások: Ügyvédi Irodánk egyik fő fókusza természetesen ez a jogterület, amelyben közel két évtizedes tapasztalatunkkal és szaktudásunkkal kidolgozzuk az ügyfél szempontjai mentén a projekt megvalósítási opciót, majd annak minden szempontból való megvalósítását segítjük. Hazai és határonátívelő szakmai tapasztalatunkkal társaságok alapításánál és működésénél, vállalategyesülések és felvásárlások lebonyolításánál segítünk, beleértve az átvilágítások levezetését, átvilágítási jelentések elkészítését, amelyek tartalmazzák a megoldásra váró, kockázatot jelentő kérdések jogi megoldására való javaslattételt is, tárgyalások lebonyolítását, megállapodások kidolgozását és megvalósítását is, különös figyelemmel az adott iparár körülményeire és követelményeire.
Betöltés...