Glavne oblasti rada

Arbitraže & rešavanje sporova & vođenje parnica
Bankarsko pravo & finansije & finansiranje projekata
Energetsko pravo & izvori obnovljive energije & infrastruktura
EU pravo & pravo konkurencije
Javne nabavke
Naplata potraživanja & izvršenja
Nekretnine & pravo građenja
Privredna društva & pripajanja, spajanja i podele
Radno pravo
Sportsko pravo
Stečaj & likvidacija & restrukturiranje
Trgovinsko pravo
Loading