Dr. Zsófia Szerda
Mobil +36 20 98 27 411
Tel +36 1 212 1856
Fax +36 1 212 1856
zsofia.szerda@szerdalawfirm.com

Vođa kancelarije, dr. Zsófia Szerda je duže od 15 godina sarađivala sa dve međunarodne advokatske kancelarije, gde je vodila značajan broj domaćh i međunarodnih poslovnih transakcija od samog početka, izrade pravnih koraka, savetovala u vezi daljih postupaka i realizacije datog projekta, sa fokusom na interesima konkretnog projekta i datih stranaka. Pre toga je skoro tri godine provela radeći u dve velike međunarodne poresko & računovodstvene kompanije.
 
Dr. Zsófia Szerda je član Advokatske komore Budimpešte. Status diplomiranog pravnika stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a nakon toga na pravnom smeru Eötvös Loránd Univerziteta u Budimpešti, dok je svoju magistarsku (LL.M) diplomu stekla na Srednjo-evropskom Univerzitetu – pravni smer, Budimpešta, na engleskom jeziku. Zsófia tečno govori mađarski, engleski i većinu jezika bivše Jugoslavije.

Loading