Szerda Advokatska Kancelarija osnovana je 2001. godine i od tada aktivno pruža svojim klijentima usluge pouzdanog kvaliteta u vezi širokog spektra domaćih i međunarodnih pravnih pitanja. Naša advokatska kancelarija savetuje klijente kako u vezi primene mađarskog prava, a isto tako pruža stručnu pomoć u vezi pravnih pitanja vezanih za zemlje nekadašnje Jugoslavije. Tokom svih ovih godina članovi našeg tima su vodili, kordinirali mnoge mađarske, srpske, hrvatske, BIH, slovenačke pravne predmete.
 
Naša nezavisnost od međunarodnih advokatskih kancelarija omogućuje da su naše usluge dostupne širokom krugu klijenata, a s obzirom da su članovi našeg tima svoje radno iskustvo stekli u međunarodnim advokatskim kancelarijama, obezbeđujemo našim klijentima visok kvalitet pravnih usluga.
Loading